VUDACO

Logistics &
Transportation

HOLINE

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí
0919.520.177

THỜI GIAN LÀM VIỆC

T2 - T7: 7:30 AM - 5:30 PM
Chủ Nhật: 8:00 AM - 11:00 PM

VĂN PHÒNG

Số 6C/195 Kiều Hạ, Ph. Đông Hải 2
Q. Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Vudaco Logistics

Bộ Phận Quản Lý:
Mr. Vũ Quốc Đảo

Bộ Phận Điều Hành Xe:
Mr. Lê Văn Thanh

Bộ Phận Giao Nhận:
Mr. Phạm Vương Anh

Bộ Phận Chứng Từ - Kế Toán - Công Nợ:
Mrs Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đóng Góp - Phản Hồi