VUDACO

Logistics &
Transportation

Dịch vụ thông quan, Vận chuyển xe tải, vận chuyển xe container, dịch vụ công nhân bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng kiện chằng buộc hàng hóa tại Hải Phòng

Điểm nhấn về Công ty TNHH Vudaco Công ty TNHH Vudaco,  hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Hải Phòng với kinh nghiệm 10 năm. Vudaco tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển và thông quan hàng hóa xuất/nhập khẩu tại Hải Phòng. Kinh nghiệm 10 […]